DER SKER ALTID NOGET I DANALUNDLæs Marts - juni bladet her...Bavnevej 5A  2650 Hvidovre  Tlf: 36787201  Fax: 36789840  info@danalund.dk  Reg nr. 0169-8695608773

BMV

vi laver 
fastelavnsris
i februar
kun: 20.-DANALUNDUNGDOMSHUS

Ved udmeldelse

af Danalund

 

Udmeldelse af klub foregår nu

elektronisk.  Det skal gøres af

forældrene selv via kommunens hjemmeside eller borger.dk

(Samtidig skal mail sendes

til Danalund Ungdomshus)