Åbningstider i Danalund Ungdomshus

Fritidsklubben Kl. 13.00 til 17.00 På alle skoledage - ( 470 ialt kr. pr. mdr.)

Juniorklubben Kl. 13.00 til 21.30 (Fredag dog 22.00) - ( 470 ialt kr. pr. mdr.)

Ungdomsklubben Kl. 17.00 til 21.30 (Fredag dog 22.00) (270 ialt kr pr. mdr.)

 

Medlemmer der går i 5. klasse må komme i klubben fredag aften

Fritidsklub Fra 4. & 5. Klasse. (Med skift til J.K. 1. april i 5. klasse og må derefter komme i klubben hver aften)

Juniorklub 6. til 8. Klasse (8. klasse dog først fra kl. 15.30 om dagen)

 

 

 

Juniorklubben, ungdomsklubben og ældreklubben

Har ligeledes åbent kl. 9.00 til 17.00 på alle officielle skolefridage (Sommerferien 9.00 - 16.00)

NB: kl. 9.00 til 17.00 på alle officielle skolefridage, efterårs- & vinterferie (Sommerferien 9.00 - 16.00)

 

Vi har lukket mellem Jul & Nytår, hele påskeugen, samt alle indelukkede feriedage

Iflg. Hvidovre Kommune, f.eks. fredag efter Kr. Himmelfartsdag

 

Udmeldelse skal ske på www.borger.dk  med mindst 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

 

FK & JK: Der tilføres 150.– kr pr. måned til materialekortet, de kan bruges til materialer (f. eks. kreativ & bagning)

Pengene kan ikke overføres fra måned til måned…

 

Husk at -  VED UDMELDELSE….

Udmeldelse af klub foregår elektronisk, Det skal gøres af forældrene selv via Kommunens hjemmeside.

Samtidig skal der sendes mail til Danalund Ungdomshus

Inge Ribers

Finn Frisdahl

Claus Madsen

Anders Pedersen

Camilla Skovby

Dorthe Olsson

Lars Flænø Nielsen

opdateres

Kim Helmersen

opdateres

Jesper Skov

Medarbejdere i Danalund UngdomshusStøtteforeningen Danalunds VennerFotos af bestyrelsen er på vejTekstboks:
Praktisk info / BestyrelseForsiden

Åbningstider fritidsklubben kl. 14.00 - 17.30 (5. klasse går hjem kl. 20.00)

Åbningstider juniorklubben kl. 14.00 - 22.00 (Fredag til 22.30) (8. klasse fra kl. 15.30)

Åbningstider Ungdoms– og ældreklubben kl. 18.30 - 22.00 (Fredag til 22.30)

Tekstboks:
Tekstboks:

Danalund Ungdomshus    Bavnevej 5A    Hvidovre    Tlf: 36 78 72 01    Fax: 36 78 98 40    Mail: info@danalund.dk    Reg. Nr. 0169-8695608773

Tekstboks:
Bestyrelsesmedlemmer i Danalund

Inge Ribers

(Formand)

 

Finn Frisdahl

(Formand Støtteforeningen)

 

Lars Flænø Nielsen

(Medarb repr & Støtteforening & TR)

Ny kommer

(Fagforeningens Boligforening FB)

 

Claus Madsen

(Forældrerepræsentant)

 

Jesper Skov

(Forældrerepræsentant)

Anders Pedersen

(Forældrerepræsentant)

 

Dorthe Olsson

(Forældrerepræsentant)

 

Ny kommer

(Forældrerepræsentant)

 

 

 

 

 

Camilla Skovby

(Forældrerepræsentant)

 

Kim Helmersen

(Kommunen)