Tekstboks:
Praktisk info / BestyrelseForsidenMaterialepenge

Til forældre med børn og unge i klubber og SFO2 + 3 i Hvidovre kommuneNy praksis for opkrævning af materialepenge i klubberne

Fra den 1. marts 2018 vil opkrævning af materialepenge ske sammen med forældrebetalingen.


Ændringen sker som følge af en ændring i loven om genberegning af fripladstilskud. Ifølge denne skal fripladstilskuddet genberegnes hver måned – herunder også fripladstilskud til materialepenge. Det betyder, at der fremadrettet på jeres opkrævning vil stå to poster; kontingent og materialepenge.


Bestyrelsen / forældrebestyrelsen har fastsat materialebeløbet i din klub

Opkrævningen af materialepenge betyder som udgangspunkt, at I har betalt for de fleste aktiviteter i klubben.

Center for Skole og Uddannelse har bedt bestyrelserne / forældrebestyrelser i klubberne om at beslutte størrelsen på de materialepenge, der skal opkræves. Desuden er det bestyrelsen, der fastsætter beløbets størrelse en gang om året, og fastsætter principperne for anvendelse af disse.


Opkrævning af materialepenge via forældrebetalingen betyder at:

alle forældre opkræves det beløb til materialepenge, som bestyrelsen / forældrebestyrelsen har besluttet

alle forældre med en fripladsbevilling, får automatisk beregnet hvad de skal betale i kontingent og materialepengene af pladsanvisningen

forældre behøver ikke at oplyse om evt. fripladsforhold til klubben, da dette fremgår af oplysningerne ikke pladsanvisningen, der sender opkrævningerne ud for alle klubbørn.


Har I spørgsmål til denne ændring, kan I rette henvendelse til Center for Skole og Uddannelse på
sko@hvidovre.dk. Har I spørgsmål til det beløb, som bestyrelsen har besluttet, der skal opkræves, skal I rette henvendelse til klubben.


Klubbens afsnit

Pris for dit/jeres børn pr. måned er 75,- kroner.

Hvad kan pengene bruges til

Pengene skal dække materiale forbrug i de forskellige kreative rum. Herunder bagning, alrum/kreativ, smykkerum, rollespil, licenser til computerrum, wii, Playstation.

Beløbet dækker ikke ture ud af huset, sommerferier m.m

Ej heller aktiviteter som ridning og motocross

 

Beløbet kan ikke rulles fra måned til måned. Beløbet bliver ikke tilbagebetalt ved medlemsophør.

 

Hvis dit barn producerer for mere end 150,- pr måned, vil der blive egenbetaling som fortsat skal indbetales på barnets materialekort.

Ved medlemsophør bliver ikke forbrugte materiale penge (egenbetaling) tilbagebetalt.


Med venlig hilsen Center for Skole og Uddannelse

Åbningstider fritidsklubben kl. 14.00 - 17.30 (5. klasse går hjem kl. 20.00)

Åbningstider juniorklubben kl. 14.00 - 22.00 (Fredag til 22.30) (8. klasse fra kl. 15.30)

Åbningstider Ungdoms– og ældreklubben kl. 18.30 - 22.00 (Fredag til 22.30)

Tekstboks:
Tekstboks:

Danalund Ungdomshus    Bavnevej 5A    Hvidovre    Tlf: 36 78 72 01    Fax: 36 78 98 40    Mail: info@danalund.dk    Reg. Nr. 0169-8695608773

Tekstboks: