Tekstboks:
Praktisk info / BestyrelseForsidenBMV

Sådan greb vi kortlægningen an.

Anvendte værktøjer og metoder, tidsrammer for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret. Som værktøj har vi benyttet BM termometerets standart skema, som indeholder mange gode spørgsmål som passer godt på vores institution. Undersøgelsen er foretaget over en 3 måneders periode. Vi har spurgt 20 tilfældige personer fra hver årgang om de havde lyst til at deltage, De var fordelt på 10 drenge og 10 piger, og derved har vi fået ca. 120 til at svare på spørgsmålene, hvilket svare til 20 % af vores børn.

 

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra undersøgelsen.

Det viste kortlægningen, samt de overordnede resultater af kortlægningen.

Pointfordelingen er en integreret del af børnemiljøtermometeret og bygger på en vægtning af hvert spørgsmål til de overordnede emner. Pointene ligger på en skala fra 0 til 10,  hvor 10 er det bedste

• General tilfredshed                                                                                                         9

• Dig og de andre                                                                                                               8,1

• De voksne i klubben                                                                                                       7,5

• Drilleri og mobning                                                                                                        7,7

• Rammer                                                                                                                           8,2

• Sikkerhed                                                                                                                         5,7

• Helbred og velbefindende                                                                                              8,4

• Uddybende om drilleri/mobning                                                                                   7,6

• Spisemulighed                                                                                                                  7,8

• Uddybende om at hjælpe mod drilleri/mobning                                                            7                     

 

Som det fremgår af undersøgelsen er brugerne af huset generelt meget tilfreds med at komme i Danalund. Der hvor der kunne være plads til en ekstra indsats, er omkring sikkerheden, hvor en del af børnene mener, de mangler oplysning om hvad de skal gøre, ved for eksempel en brand. Desuden har vi valgt at lægge fokus på drilleri og mobning, da det har stor indflydelse på den enkles trivsel og selvværd.

 

Fase 3: Handleplan til forbedring af børnemiljøet.

Hvad kan vi som ansatte gøre for at forbedre børnemiljøet.

Som det ses af undersøgelsen, er der mange der føler at de mangler information omkring sikkerhed. Det vil vi i personalegruppen følge op på, således at medlemmerne ikke er i tvivl om hvordan man bruger værktøj/ redskaber samt maskiner. Personalet vil lave en årlig brandøvelse, så alle ved hvordan man skal forholde sig ved en eventuel brand eller lign. Pædagogerne i de enkle rum, vil gennemgå flugtveje og sikkerhedsudstyr med medlemmer hvert kvartal. Så alle medlemmer føler sig tryg omkring sikkerhedsprocedurerne her i Danalund.

 

 

 

 

Der hvor vi som personale kan gøre en øget indsats, er omkring mobning/drilleri.

Vi som personalegruppe vil øge vores fokus omkring, hvordan vi kan ændre holdningen hos de børn, som oplever at nogen bliver drillet/mobbet uden at gribe ind, eller sige det til en pædagog. Vi vil gerne øge antallet af børn/unge som hjælper hinanden. Vi vil som personalegruppe forsøge at ændre børns opfattelse af, at man ikke er en ”sladrehank” når, man går til en pædagog, hvis man har oplevet nogen der er blevet drillet/mobbet. Det skal være legalt af man henvender sig til en voksen hvis man ser nogle bliver mobbet eller drillet.

 

Sådan vil vi takle en større konflikt.

Når der opstår en konflikt som børnene ikke selv umiddelbar kan løses, har vi valgt at gøre bruge konflikthåndtering. I første omgang vil det være sammen med en pædagog og hvis det ikke løser problemet. De involverede parter vil bliver indkaldt til et nyt møde, sammen med vores konfliktmægler. Der er vores oplevelse at det er med til at give en bedre stemning, ikke kun for de involverede personer, men også for øvrige medlemmer i klubben.

 

FASE 4: Evaluering og opfølgning på BMV.

 

Evaluering:

Vi syntes at det er en rigtig god ide at lave en BMV, da den er med til at sætte fokus på nogle områder som meget nemt bliver glemt i dagligdagen. Selve undersøgelsen vil vi næste gang gøre mere detaljeret, så vi får et mere nuanceret resultat. F.eks. vil vi gerne undersøge hvordan piger svarer i forhold til drengene og er der nogle af emnerne som kan sættes i forhold til speciel aldersgruppe. Det er svært at se ud fra undersøgelsen, hvem der f.eks. ”mangler et sted hvor de kan være vilde”? Er det dem på 10 år eller er det dem på 15 år.

 

· Vi udarbejder en ny BMV hver 2 år

 

· Udarbejdet af personalegruppen februar 2010.

 

· Forelagt på Lederen og bestyrelsen.

 

Åbningstider fritidsklubben kl. 14.00 - 17.30 (5. klasse går hjem kl. 20.00)

Åbningstider juniorklubben kl. 14.00 - 22.00 (Fredag til 22.30) (8. klasse fra kl. 15.30)

Åbningstider Ungdoms– og ældreklubben kl. 18.30 - 22.00 (Fredag til 22.30)

Tekstboks:
Tekstboks:

Danalund Ungdomshus    Bavnevej 5A    Hvidovre    Tlf: 36 78 72 01    Fax: 36 78 98 40    Mail: info@danalund.dk    Reg. Nr. 0169-8695608773

Tekstboks: