ÅBNINGSTIDER, PRISER og MATERIALEKORT

 

Materialekort

 

I midt-halvfjerserne fik vi den ide at oprette noget der hed materialekort.

Hovedsagligt for at medlemmerne ikke skulle rende rundt med en masse penge

på sig konstant for at betale for det de lavede i metal, træ, bagning, alrummet m.m.

 

Det var en stor succes, og det kører stadig den dag idag -

Dog har vi ikke mere materialekort til hvert medlem i fysisk forstand.

Det nu kører som en materialekonto, via computeren i indgangen.

 

Hvis du gerne vil indbetale penge på dit barns materialekonto kan du gøre

ved at møde op i Danalund, eller via overførsel til Nordea Reg nr. 0169 Konto 8695608773

 

DANALUNDUNGDOMSHUSDER SKER ALTID NOGET I DANALUND

Fritidsklubben Kl. 14.00 til 17.30 På alle skoledage - ( 380 kr. pr. mdr.)

NB: kl. 9.00 til 17.30 på alle officielle skolefridage, efterårs- & vinterferie (Sommerferien 9.00 - 16.00)

Juniorklubben Kl. 14.00 til 17.30 og kl. 18.30 til 22.00 (Fredag dog 22.30) - ( 380 kr. pr. mdr.)

Ungdomsklubben og Ældreklubben: Kl. 18.30 til 22.00 (Fredag dog 22.30) (180.– kr pr. mdr.)

 

Juniorklubben, ungdomsklubben og ældreklubben

Har ligeledes åbent kl. 9.00 til 17.30 på alle officielle skolefridage (Sommerferien 9.00 - 16.00)

 

NB: Vi har lukket mellem Jul & Nytår, hele påskeugen, samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag

 

Medlemmer der går i 5. klasse må komme i klubben fredag aftener

 

Fritidsklub Fra 3. til og med 5. Klasse. 

Juniorklub Fra og med 6. Klasse, til og med 8. Klasse (8. klasse dog først fra kl. 15.30 om dagen)

 

Vær opmærksom på at udmeldelse skal foregå via borger.dk

med mindst 1 måneds varsel til den 1. i måneden.